Selvmonterende garn

Vi leverer garnene i ulike farger. Standardfargen er mørk blå, men vi kan også levere andre farger.

Egenskaper på selvmonterende garn

Garn som alle kan montere på rekordkorttid. Vi garanter at du får det til!

Våre tilbakemeldinger er flere:
1. De fisker bedre enn vanlige garn grunnet:
a. Større fleksibilitet sideveis da maskene sklir på flettatråden
b. Større fleksibilitet opp og ned, da flettatråden gir mer etter i forhold til hovedtelna
2. De er lettere å sprette
3. De holder seg greiere på garngreieren
4. De kan ta mindre krabbe, spesielt dersom man bestiller med ekstra lange stolper (avstand fra telnen til selve garnet)
5. De tar mindre "botnrask"
6. De varer lengre, spesielt siden de skånes for botnslitasje da selv garnet ikke er i berøring med botn
7. Fisken holdes lengre levende
8. De fanger større fisk, grunnet stor fleksibilitet i garnet
9. Mindre småflyndre
10.Agnposene holder seg utrolig grei
Har massevis av referanser.
Patenten er kort sagt; enkel, genial og nytenkende!
Unngå krabbe i garnet

Er du plaget med krabbe i garnene, så har vi løsningen for deg. Vår patent hever garnet fra bunnen - genialt.

Vår løsning er utprøvd av forsknings båter i Norge, men vi kjenner ikke til noen som har kunnet produsere dette på en lettvint måte. Dette har vi løsningen på, se bilde. Forskning fra Varanger med kongekrabbe, har vist at ved å sette avstanden fra bunn til selve garnet med 70 cm, så har man fått 90 % mindre krabbe, men kun 10 % mindre fisk. For de som plages med taskakrabbe, så kan det kanskje være passelig med avstand på 50 cm, og det er ikke sikkert at man merker noe forskjell på fiske. Garnet blir stående bedre i sjøen når de er "krabbefri". Det flotteste må være at man kan fiske i krabbefarvann uten å være plaget med krabbe. Dette må bare prøves - ta kontakt.

Disse garnene er pr i dag IKKE lagervare, men skaffes på bestilling!

Film

Neptunus på Island har laget en film om de selvmonterende garnene. Klikk deg inn på siden til Neptunus og se filmen! klikk deg inn på: www.neptunus.is

Monteringsanvisning for selvmonterende garn

Garn som alle kan montere på rekordkorttid.
Vi garanter at du får det til

Her er røret satt fast i et stativ, men det kan like gjerne holdes av en person.

Det er praktisk at noen istedenfor holder røret, da man kan skyve knutene frem etter hver som man monterer garnet (haler telna gjennom røret)

Mange har spurt om røret, ja, røret følger med garnstrengen.

Her er dyptråden satt fast.

Dersom det ikke er dyptråd, så er det viktig å få satt fast flettatråden skikkelig i telna. Vi pleier å slå et halvstikk eller to, for så å tre telna gjennom bukta/lykka på flettatråden, alla det som er gjort med dyptråden, se bilde.

Her hales garnet på.

Det er viktig å passe på at begge telnene (både hovedtelna og den flettatråden som garnet er montert på) hales jevnt. Man må ikke få forskyvning slik at f.eks den ene blir kortene som den andre. Dersom man holder begge i hånda når man drar, så vil man unngå forskyvning.

Som nevnt ovenfor, så kan det være praktisk at man skyver knutene frem på røret etter hvert som man haler, da knutene har en tendens til å feste seg i røret og man må ta i ganske hardt. Noen bruker glidemiddel på røret; vann, såpe eller lignede. Dette er ikke noe problem, men vi nevner dette som tips slik at monteringen skal gå best mulig.

I sum, så er dette meget enkelt, og vi kan garantere at du får det til.