Forsikring på fiskeredskap

Vi tegner to typer forsikring på fiskeredskaper.

En for brann som gjelder over alt, og en for andre skader/ulykker ombord enn brann.

Vær obs på at dersom fartøyet forliser med annen årsak enn brann, så gjelder ikke vanlig brannforsikring.

Det er vanlig at man tegner et mindre beløp på forsikring ombord, da man normalt ikke har alle fiskeredskapene ombord.

For brannforsikring, så vil vi advare noe mot underforsikring, husk at man må assurere for det totale man har av redskaper, for ikke å risikere å bli trukket for underforsikring dersom det skulle skje et tilfelle.