Forsikring på mannskap/pakke og egnere

Vi tegner forsikring både på mannskap og egnere.

Helårig og for kortere perioder.

Husk at mannskapet i utgangspunktet er forsikret hele året, også i fritiden.

Dersom du tegner kortidsforsikring, og det skulle skje en ulykke med mannskap mellom sesongene, så kan du bli stilt til ansvar dersom du ikke lovlig skriftlig har sagt opp vedkommende.

Vår anbefaling er at mannskapet, som i utgangspunket er fast mannskap, er forsikret hele året.