Hasvik

I Hasvik kommune har vi et avdelings kontor, kontoret ligger i Breivikbotn. Her er det i dag 3 ansatte som i hovedsak jobber med regnskap.

Hasvik Regnskapskontor as ble kjøpt opp av VSK Holding as ved Freddy Mikkelsen med virkning fra 2009. Det nye navnet er VSK as - avdeling Hasvik.

Åpningstider Breivikbotn: Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

Telefon: 78 45 10 00
Fax: 78 45 10 01


Evy Ann Olsen
Autorisert regnskapsfører

Høgskolekandidat økonomi
og administrasjon
Erfaring fra offentlig
virksomhet

E-post til Evy Ann
Tlf direkte: 91 13 62 71

Lotta_191x127.jpg

Lotta Norman
Regnskapsmedarbeider

Erfaring fra bank og
skatteetat

E-post til Lotta
Tlf direkte: 94 14 07 13

Gørill Brattfjord
Regnskapskonsulent

Høgskolekandidat økonomi og
administrasjon

Erfaring fra revisjon

E-post til Gørill

Tlf direkte: 95 11 13 16