Kvote
Beliggenhet

Prisantydning ex mva

Merknad
Gr 1, 9-10 m Nord-Norge 3,5 mill

Utlagt 26.10.18. Kom med bud.


Gr 1, 10-11 m

Nord-Norge 4 mill Dato 02.10.18. Se prospekt Viksund under salg båter
Gr 1, 14-15 m
Nord-Norge
13 mill
Ny 26.10.18
Gr 1, 16-17 m Nord-Norge 22 mill

Ny 12.11.18


Har du kvote og/eller båt som du ønsker å selge, ta kontakt. Vi har lang erfaring, og vi kan som autorisert regnskapskontor gi dem skatteråd. Vi har solgt alt av båter og kvoter som vi har annonsert. For deg, så er det viktig å få en god pris.

Kontaktperson kvoter er Freddy Mikkelsen, tlf 99525436

Epost: freddy@vskas.no

Åpningstid 0800-1600