Gå til innhold

Vi har lang erfaring med å megle forsikring for våre fiskekunder. Vår samarbeid med forsikringsselskap har vært meget godt. Vi har kunnet tilby våre kunder / fiskebåtrederne, bedre forsikring både ut fra pris og vilkår.Det beste er kanskje den ekstra trygghet vi kan gi – i og med at vi nå er mange som står sammen, dersom man skulle komme til en situasjon hvor at forsikringsselskapet og du ikke blir enig.

Kontakt med oss for tilbud, enten på telefon, faks, mail. Det kan være verdt å sjekke vårt tilbud opp mot det du betaler i dag.

Fiskebåt

Vi er agent for fiskebåtforsikring.

Styrken ved oss er spesielt av at vi passer på at våre kunder får det de skal ha dersom det skulle skje et havari. Vi har ennå ikke opplevd at noen ikke har fått erstatning fra havarioppgjør.

Vi har også akkordert ekstra gode betingelser med vår forsikrings partner.

Ta kontakt med oss for tilbud, enten på telefon, faks, mail. Det kan være verdt å sjekke vårt tilbud opp mot det du betaler i dag.

Få forsikringstilbud for fiskebåt »

Mannskap

Vi tegner forsikring både på mannskap og egnere. Helårig og for kortere perioder.

Husk at mannskapet i utgangspunktet er forsikret hele året, også i fritiden.

Dersom du tegner kortidsforsikring, og det skulle skje en ulykke med mannskap mellom sesongene, så kan du bli stilt til ansvar dersom du ikke lovlig skriftlig har sagt opp vedkommende.

Vår anbefaling er at mannskapet, som i utgangspunket er fast mannskap, er forsikret hele året.

Få forsikringstilbud for mannskap »

Fiskeredskaper

Vi tegner to typer forsikring på fiskeredskaper. En for brann som gjelder over alt, og en for andre skader/ulykker ombord enn brann.

Vær obs på at dersom fartøyet forliser med annen årsak enn brann, så gjelder ikke vanlig brannforsikring.

Det er vanlig at man tegner et mindre beløp på forsikring ombord, da man normalt ikke har alle fiskeredskapene ombord.

For brannforsikring, så vil vi advare noe mot underforsikring, husk at man må assurere for det totale man har av redskaper, for ikke å risikere å bli trukket for underforsikring dersom det skulle skje et tilfelle.

Til kontaktskjema »
error: Beskyttet innhold!