Regnskap

Vi har lang erfaring med regnskap, og er meget godt oppdatert på nye regler og programmer som kan gjøre hverdagen enklere for deg.

Det som nå kommer for fullt, er bilagsskanning. Du kan sitte hjemme og sende alle bilagene gjennom en skanner, som koster kr 3.200.

Resten gjør vi.

Vi kan også tilby dem portalløsning, dvs at du bruker våre program til regnskap. F.eks kan du selv drive med utgående fakturering, og vi gjør resten.

Det fins mange muligheter, se menyen til venstre for litt beskrivelse. Dersom dette skulle være interessant, ber vi Dem ta kontakt.


Nyheter

Endrede regler for aksjeselskap

Her er de største endringene for aksjeselskap:

  • Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd.
  • Overkursfond fjernes og midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital.
  • Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret.
  • Ikke krav om daglig leder, uavhengig av størrelsen på selskapets aksjekapital.
  • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder.
  • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag.
  • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret.
  • Nye regler for hvordan generalforsamlingen i selskapet kan avholdes.
  • Færre krav til innholdet i vedtektene.

Fritak for revisjon for mindre aksjeselskaper

Reglene for fritak for revisjonsplikt for mindre aksjeselskaper trådte i kraft fra 1. mai 2011 og innebærer at aksjeselskaper kan velge bort revisjon fra og med inneværende regnskapsår dersom de oppfyller bestemte krav:
1 Driftsinntekter av selskapet samlede virksomhet må være mindre enn 5 millioner kroner
2 Selskapets balansesum må ikke overstige 20 millioner kroner
3 Gjennomsnittlig antall ansatte skal ikke overstige 10 årsverk.

Vi bistår med hjelp til dokumenter mv i forbindelse med å velge bort revisjon. Ta kontakt med oss dersom det er behov for bistand til dette.