Gå til innhold

Vårt råd er at du alltid skal spørre oss før du foretar deg store transaksjoner,  det være seg investeringer eller salg. Vi kjenner deg som kunde, og vil gi deg råd om skatt som vi mener er til det beste for deg. Vi opplever dessverre alt for mange ganger at noen aktører gir råd om å gjøre omdannelser, fusjoner, fisjoner, kjøp/salg aksjer eller driftsmidler, uten å ha oversikt over de totale konsekvenser. Mang en gang har vi måttet inn i etterkant for å reparere, men det er ikke alltid at man får dette til. For all del – kontakt oss før du tenker å gjøre noe som du er det minste usikker på.

Regnskap

I en jungel av regler knyttet til regnskap, skatt og avgifter vil det lønne seg å ha en god regnskapsfører å støtte seg til. Vi på VSK Regnskap as har opparbeidet oss kompetansen din bedrift trenger gjennom mange år, studier, kurs og daglig oppdatering av lovverket. Vi vet at små feil kan koste deg dyrt.

Det er noe som heter «skomaker ved sin lest». Det betyr at man skal gjøre det man er best til. La oss sørge for et godt system som ivaretar økonomistyringen din, så jobber du med å få mest mulig penger i kassen.

Vi tilbyr PowerOffice Go – et svært brukervennlig og skybasert system for regnskap, betaling, fakturering, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Du vil til enhver tid være oppdatert på tall, og du kan når som helst se på regnskapet ditt, alt av bilag er skannet og ligger der tilgjengelig. Det avtales hva du ønsker å gjøre, f.eks fakturering osv. Resten gjør vi.

Se mer om poweroffice her

Rådgivning, start virksomhet, budsjett, søknader

Vi vil hjelpe deg, med det vi kan hjelpe deg med. VSK har lang erfaring innen skatt, regnskap, stiftelse av selskap, omdannelse fra personlig selskap til aksjeselskap. Ikke glem at vi er deg nærmest og vil ta vare på deg.

Vi vil sette opp budsjett, se på lønnsomhet for nye ideer, søke om lån og tilskudd fra ulike offentlige instanser.

Vi har lang erfaring med å hjelpe aktører med å starte næringsvirksomhet. Det er mange ting å tenke på. Valg av selskapsform, hvor bor du mhp skatt og arbeidsgiveravgift, selskapsnavn, domene, epost. Vi har mange gode tips, ta kontakt.

Valg av organisasjonsform

Skattefri omdannelse til AS, fusjon, fisjon, generasjonsskifte ved død eller i live

Er du en av dem som ønsker å omstrukturere, kanskje du har vokst deg stor og vil dele opp bedriften, eller du vil slå sammen? Kanskje du har behov for å komme i en holdingstruktur (mor-datter). Er det lurt utifra din situasjon? Er du i en situasjon hvor at arvinger skal overta etter avdøde (dødsbo), og hvordan kan dette gjøres skattefritt? Vi vil gjerne gi deg råd.

Inkassotjenester

Vi har samarbeidspartnere for inkassotjenester. Det gjelder spesielt for de som har regnskapet i PowerOfficeGo. Det gjøres full integrasjon, purringer går automatisk, men ikke selve inkassoen. Da må du eller vi trykke på knappen om saken skal gå videre til inkasso hvor at inkassobyrå jobber videre med innkrevingen.

error: Beskyttet innhold!